Bushido diržų nuostatos

KVALIFIKACIJA

BUSHIDO kvalifikaciniai laipsniai

BUSHIDO hierarchijoje yra skiriamieji meistriškumo lygiai, dalijami į kyu (kovotojo) ir dan (meistro) laipsnius. Tiktai tas kovotojas, kuris ne tik patobulino techniką, bet ir valdo savo emocinę būseną yra vertas žengti kvalifikacinėmis tobulėjimo pakopomis.

BUSHIDO meistriškumo laipsniai yra patvirtinami egzaminais, kuriuos išlaikius, mokiniui įteikiamas sertifikatas ir suteikiama teisė ryšėti tamsesnės spalvos diržą – kovotojo kompetencijos ir tobulėjimo simbolį. Kovotojus (kyu) egzaminuoja Lietuvos Bushido Federacijos patvirtinta egzaminų komisija pagal patvirtintą programą.

Mokinių studijų kursą, trunkantį apie penkerius metus sistemingų užsiėmimų, sudaro devynios kyu pakopos, suskirstytos į tris grupes pagal sudėtingumo lygius.

Pradinis kovotojo lygis :
7 kyu – baltas diržas;
6 kyu – geltonas diržas;
5 kyu – oranžinis diržas;
4 kyu – raudonas diržas.

Pagrindinis kovotojo lygis :
3 kyu – žalias diržas;
2 kyu – mėlynas diržas.

Aukščiausias kovotojo lygis:
1 kyu – rudas diržas (po 6 mėn. nuo 2 kyu).

Dan meistro privilegija – ryšėti juodą diržą, kuris simbolizuoja pasiektą kūno ir dvasios harmonijos lygį, reikalingą toliau žengti kovos meno (budo) keliu. Mokinys, sėkmingai atestuotas 1 kyu ir atitinkantis reikalavimus, po vienerių metų intensyvių treniruočių savo mokytojo rekomenduojamas LBF (Lietuvos Bushido federacijos) arba IBF (International Bushido Federation) organizacijų vadovams dėl juodo diržo egzamino laikymo. Sėkmingai išlaikius egzaminą, jam suteikiamas Bushido juodo diržo 1 dan tarptautinio meistriškumo laipsnis ir įteikiamas tai patvirtinantis sertifikatas.

Bushido meistrų studijas sudaro penkios techninio meistriškumo pakopos (1 – 6 dan). Aukščiausias ir paskutinysis juodo diržo techninio meistriškumo laipsnis (6 dan) pasiekiamas po ilgų metų atkaklių treniruočių. 6 dan meistras yra įvardijamas mokytojų mokytoju ir turi teisę naudotis specialiu japonišku vardiniu antspaudu – minkio.

Meistrų lygiai 1 – 6 dan:
1 dan – juodas diržas;
2 dan – juodas diržas;
3 dan – juodas diržas;
4 dan – juodas diržas;
5 dan – juodas diržas;
6 dan (mokytojų mokytojas) – juodas diržas (po 5 metų nuo 5 dan, asmenims, ne jaunesniems kaip 35 m. amžiaus).

Dar keturi laipsniai (7 – 10 dan) suteikiami už ypatingą indėlį į Bushido kovos meno vystymą ir organizacinius nuopelnus šioje srityje. Tam gali prireikti viso gyvenimo. 8 – 10 dan turinčių asmenų pasaulyje yra vos keli vienetai.

Taip pat, tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyje gali būti suteikiami, taip vadinami, garbės danai. Tokie garbės vardai neatspindi Bushido meistriškumo kompetencijos tačiau yra suteikiami iš pagarbos asmeniui.

BUSHIDO EGZAMINŲ LAIKYMO TERMINAI

Pradinis kovotojo lygis :
7 kyu – baltas diržas (po 3 mėnesių treniruočių);
6 kyu – geltonas diržas (po 3 mėnesių nuo gauto 7 kyu);
5 kyu – oranžinis diržas (po 3 mėnesių nuo gauto 6 kyu);
4 kyu – raudonas diržas (po 3 mėnesių nuo gauto 5 kyu).

Pagrindinis kovotojo lygis :
3 kyu – žalias diržas (po 6 mėnesių nuo gauto 4 kyu);
2 kyu – mėlynas diržas (po 6 mėnesių nuo gauto 3 kyu).

Aukščiausias kovotojo lygis:
1 kyu – rudas diržas (po 6 mėnesių nuo gauto 2 kyu).
1 dan – juodas diržas (1 metai nuo 1 kyu,  asmenys, turintys 18 metų)
2 dan – juodas diržas su auksine juostele (2 metai nuo 1 dan)
3 dan – juodas diržas su dviem auksinėm juostelėm (2 metai nuo 2 dan).

EGZAMINŲ REGLAMENTAS

  • Bushido kovotojas, dalyvaujantis egzamine, privalo pateikti sveikatos pažymą, klubo vadovo paraišką.

  • Egzamine sportininkas privalo vilkėti švarią aprangą.

  • Laikantys 1 kyu ir aukštesnį diržą, turi pateikti klubo vadovo rekomendaciją ir budo pasą.

  • Aukštesnių laipsnių diržų laikymo egzaminai gali vykti uždarai arba atvirai.

  • Egzaminai susideda iš 4 dalių: bazinė technika, teorija, fizinis pasiruošimas, kovos.

  • Kovos vykdomos pagal amžiaus grupes ir lytį: vaikai (nepilnas kontaktas su kojų, rankų, kirkšnies ir galvos apsaugomis), jaunučiai (nepilnas kontaktas su kojų, rankų, kirkšnies ir galvos apsaugomis), jauniai (su kojų, rankų, kirkšnies ir galvos apsaugomis), suaugę nuo 18 metų (pilnas kontaktas su kojų ir kirkšnies apsaugomis), senjorai (pilnas kontaktas su kojų ir kirkšnies apsaugomis).

  • Laikant aukštesnius diržus galimos traumos, todėl vaikai privalo pateikti tėvų sutikimą, suaugę pažymą, kad yra susipažinę su galimomis grėsmėmis.

BUŠIDO/ KOK VARŽYBŲ NUOSTATOS

LIETUVOS BUŠIDO FEDERCIJOS TAISYKLĖS